Gode rådhalmballe

Vil du i medierne, er det klogt at beslutte dig for, hvad du vil opnå med omtalen. Med en PR-strategi fastlægger du dit mål og lægger en plan, som kan bringe dig tættere på at opfylde virksomhedens vision og mål.

Måske har du som andre en våd drøm om at komme i Børsen eller Go Morgen Danmark. En vis form for logik siger dig, at jo flere der hører og ser dig og dine produkter, des mere salg og succes opnår du. Men helt så enkelt er det ikke.

Faktisk kan det være, at en omtale i de største og mest sete medier kan være lige meget. Måske får du langt bedre kontakt til din målgruppe gennem et fagblad, et ugeblad, på Facebook, i et antal lokale ugeaviser eller noget helt femte.

En aktiv PR-strategi er et godt værktøj til at arbejde strategisk med virksomhedens overordnede målsætning. På den måde får du lagt en plan for, hvilke budskaber, du vil ud med, hvem du vil ramme, og hvilke medier, der er mest relevante – og hvilken målbar effekt du gerne vil opnå.

Skabelon til PR-strategi

Du kan godt finde meget store og komplicerede excel-ark til din PR-strategi, men du kan også gøre det enkelt.

Lad os sige du vil lægge en plan for et halvt år for din virksomhed, så stil dig selv spørgsmål om følgende:

 • Emner – for eksempel et for hver måned
 • Målgruppe(r) – hvem vil du ramme?
 • Vinkler – hvad vil vække mest opmærksomhed?
 • Kernebudskab – hvis målgruppen kun kan huske én ting, hvad skal det være?
 • Case – hvilket konkret eksempel skal illustrere budskabet?
 • Medievalg – hvor vil det være mest oplagt at fange målgruppen?
 • Foto/video – hvad skal optages – og hvem gør det?
 • Deadlines – hvornår skal materialet produceres og være klar

Værdien af en PR-strategi

PR-strategien vil hjælpe dig med et overblik over det halve års produktion. Du kan naturligvis altid fravige planen, hvis der er gode grunde til det. Strategien bliver jo lagt ud fra de forudsætninger, du har fra starten af perioden, og der kan jo opstå en debat eller andet i medierne, som gør, at du må lægge din PR-strategi om og fokusere på andre vinkler og cases.

I forbindelse med din strategi, kan du også sætte konkrete mål for, hvad du ønsker at få ud af indsatsen. Det kan være flere likes på Facebook, øget kendskab til virksomheden, mersalg på X procent på en speciel vare eller service – eller hvad du nu har fokus på.

Helt generelt kan man sige, at en fokusere PR-plan vil øge sandsynligheden for, at du opnår:

 • Vækst i omsætning, fordi kunderne husker dig og taler om dine ydelser.
 • Større troværdighed, fordi redaktionel omtale i for eksempel en avis skaber mere tillid, end hvis du indrykker en annonce.
 • At etablere nye samarbejdsrelationer, fordi du bliver mere synlig for potentielle samarbejdskontakter.

 

Få flere gratis fif om hvorfor brochurer og flyere stadig er en god idé.